Serwis Badań NaukowychAktualności arrow zakres działania

Dział Badań Naukowych

jest jednostką podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki

 

Zakres działania:

Do zakresu działania Działu Badań Naukowych należą sprawy związane z opracowywaniem programów i planów badań naukowych, realizacją współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie prac naukowo-badawczych, popularyzacją osiągnięć naukowo-badawczych  PK.


W szczególności do zakresu działania Działu Badań Naukowych należą:

1.      W zakresie planowania:

1)      opracowywanie programów, rocznych i wieloletnich planów działalności naukowej oraz naukowo-badawczej i rozwojowej Uczelni,

2)      bieżące dokonywanie zmian w planach badań naukowych w celu ich aktualizacji na podstawie zatwierdzonych wniosków jednostek organizacyjnych PK,

3)      bilansowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na badania naukowe,

4)      opracowywanie projektów planów środków finansowych na badania naukowe PK na podstawie planów poszczególnych jednostek organizacyjnych,

5)      opracowywanie i przekazywanie jednostkom zasad i wytycznych w zakresie opracowywania planów badań naukowych.

2.      W zakresie realizacji prac badawczych:

1)   przyjmowanie z jednostek organizacyjnych wniosków na zawarcie umów i aneksów i ich ewidencjonowanie,

2)   gromadzenie i przygotowywanie materiałów i danych dla oceny działalności badawczej PK,

3)      opracowywanie analiz ogólnych bądź tematycznych działalności badawczej PK,

4)      współdziałanie w zakresie opracowywania wniosków na dofinansowanie ze środków budżetowych działalności statutowej i badań własnych, projektów badawczych: własnych, promotorskich, habilitacyjnych, rozwojowych, celowych, zamawianych, a także inwestycji służących badaniom naukowym i działalności wspomagającej badania naukowe oraz nadzór nad ich realizacją i rozliczaniem.

5)      rozliczanie i fakturowanie prac badawczych realizowanych przez jednostki PK.

3.      W zakresie organizacji współpracy z podmiotami gospodarczymi:

1)   przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy PK i podmiotami gospodarczymi,

2)      współpraca z jedn. org. PK przy opracowywaniu ofert przetargowych do zamówień publicznych dot. prac badawczych,

3)      współpraca z jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie eksportu osiągnięć naukowo-technicznych i uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych.

4. W pozostałym zakresie:

1)      prowadzenie ewidencji i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu działalności badawczej dla GUS-u,

2)      opracowywanie niezbędnych informacji dla Władz PK, 

3)      stałe doskonalenie systemu organizacji pracy Działu,

4)      obsługa administracyjna prorektora ds. nauki

 

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR 
NCN  
MNiSW