Serwis Badań NaukowychAktualności
Stypendium doktorskie

Na podst. Rozporzadzenia MNiSW z dnia 19 lipca 2011 r (D.U. z 2011r Nr 160 poz. 956) w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski, stypendium doktorskie może byc przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa zawarta pomiędzy organem przyznającym stypendium a osobą, której przyznano to stypendium.

wzór umowy

19 czerwca 2012 r

 
Zasada zakazu podwójnego finansowania

Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania niedozwolone jest zrefundowanie/rozliczenie, całkowite lub częściowe danego kosztu dwa razy ze środków publicznych europejskich lub krajowych.

Zasada zakazu podwójnego finansowania.

7 maja 2012 r

 
Realizacja zadań zgłoszonych we wniosku o przyznanie środków na działalność statutową

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z realizacją zadań zgłoszonych we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową:

1)      utrzymanie potencjału badawczego

2)      dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dział Badań Naukowych informuje, że należy realizować tylko te zadania, które zostały zgłoszone we wniosku. W przypadku gdy wysokość przyznanej dotacji nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich zaplanowanych zadań, zrealizować należy tylko część tematów i nie należy informować o tym Ministerstwa odrębnym pismem (wystarczy raport z wykorzystania środków).

W przypadku zmian dotyczących zwiększenia liczby realizowanych tematów (przyznane środki finansowe umożliwiają takie działania), zamiany zgłoszonych tematów na inne (korekta błędnie podanych tematów lub rozszerzenie zakresu badań) lub w innych uzasadnionych przypadkach, należy zwrócić się pisemnie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z uzasadnieniem proponowanych zmian.

27 kwietnia 2012 r 

 

 
Nowe zasady wydatkowania środków na działalność statutową

 Zarządzenie nr 5 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Zasad wydatkowania środków na działalność statutową 

  nowy wzór kalkulacji kosztów

20 luty 2012 r

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 136 - 139 z 139
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR 
NCN  
MNiSW